Nota van toelichting bij ontwerpbesluit wijziging percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Toelichting op het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2019.