Beslissing op het bezwaar tegen een Wob-besluit over een rookkanaalkeuring

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 25 juni 2018 een beslissing genomen op een besluit op verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om documenten over keuringen door de Inspectie Leefomgeving en Transport over de kwalificaties G10 en T600 voor brandveiligheid van rookgasafvoerkanalen van de firma Stoutenbourg.

De bijlage bevat het rapport 'Bepaling van de brandveiligheid van het Isoduct schoorsteensysteem zonder omkokering volgens NEN-EN 1 859:2009+A1:2013 en NEN-EN 18564 :2009' van Efectis Nederland.