Besluit op Wob-verzoek over coördinatieaanvragen BIPT aan AT

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 19 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op coördinatieaanvragen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) aan het Agentschap Telecom (AT) over 21 Belgische FM-frequenties.