Bijeenkomst 19 september 2018 – algemene bevindingen projectgroep