Besluit op Wob-verzoek over discretionaire bevoegdheid bij asielprocedures

De minister van Algemene Zaken heeft op 20 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft correspondentie met betrekklng tot de discretionaire bevoegdheid in de asielprocedure van de Armeense tieners Lili en Howick.