Besluit op Wob-verzoek over een onderzoek van het OM naar ING

De minister van Algemene Zaken heeft op 20 september 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de rol van bet ministerie van Algemene Zaken bij de feiten en de overwegingen inzake het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar nalatigheden bij bet voorkomen van witwassen door ING.