Conclusies tweede Bestuurlijk Overleg van 22 juni 2018 te Curaçao betreffende de samenwerking op het gebied van de volksgezondheid binnen het Koninkrijk