Subsidietender voor klimaatfonds ontwikkelingslanden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken lanceert in november de subsidietender voor het ‘Dutch Fund for Climate and Development’. Een klimaatfonds voor klimaatrelevante investeringen in ontwikkelingslanden.

Voor dit fonds, dat als ‘nationaal klimaatfonds’ werd aangekondigd in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, stelt het Kabinet €160 miljoen beschikbaar in de periode 2019-2022. Via een versneld traject wordt €40 miljoen besteed in 2018. Het ministerie zal een subsidie verstrekken aan een organisatie of een consortium van organisaties (de fondsmanager), die daarmee gaat bijdragen aan klimaatrelevante investeringen in ontwikkelingslanden.

Het fonds richt zich op de financiering van activiteiten in ontwikkelingslanden op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Het gaat dus zowel om investeringen in aanpassing aan klimaatverandering als om investeringen in het tegengaan van klimaatverandering. Voorbeelden zijn het gebruik van droogtebestendige gewassen en de aanleg van een windpark.

Het streven is om in november de volledige informatie voor de subsidietender in de Staatscourant en op rijksoverheid.nl te publiceren. Via de subsidietenderprocedure wordt 1 fondsmanager geselecteerd. Dit kan 1 organisatie of een consortium van organisaties zijn. Meer informatie over het ‘Dutch Fund for Climate and Development’ vindt u in de factsheet .  Eventuele vragen worden na publicatie van de subsidietender geanonimiseerd beantwoord via rijksoverheid.nl.