Reactie van het ministerie van Justitie en Veiligheid op het Volkskrantartikel over de Europese vuurwapenrichtlijn

De politie gaat niet van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt zijn etnische afkomst, politieke opvatting, religie of ras vastleggen. Dat wil het kabinet ook niet.

Waar het om gaat is dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld over contacten van de aanvrager met bekende radicale religieuze of extreem rechtse groeperingen.

Uit zulke informatie kan je soms afleiden welke politieke overtuiging iemand heeft. Of welke religie. Die informatie moet de politie wel kunnen gebruiken. Uiteraard gaat de politie daar zorgvuldig mee om.

We moeten zeker weten dat het veilig is om iemand een wapen toe te vertrouwen. Dat is niet nieuw, dat volgt nu al uit de Wet wapens en munitie.

Om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken en mee te nemen in de beoordeling van een aanvraag is dan wel een grondslag nodig in de wet. De AVG schrijft dat voor.

De richtlijn schrijft bovendien voor dat we deze gegevens kunnen uitwisselen met andere lidstaten. Dat is ook in ons belang. We willen niet dat een Nederlandse extremist in Duitsland een wapen kan krijgen dat hem hier is geweigerd, omdat we die informatie niet hebben kunnen delen.  

Zonder deze wettelijke grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zou de politie aanmerkelijk worden beperkt bij hun onderzoek en kan niet goed worden beoordeeld of iemand een wapen kan worden toevertrouwd.

Nieuw is verder dat de richtlijn voorschrijft dat de gegevens die horen bij een legaal vuurwapen tot 30 jaar na vernietiging worden bewaard. Dit onder meer om de traceerbaarheid van wapens in de Europese Unie te vergroten. Dat is van belang bij onderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld een terroristische aanslag of moord. Het is ook een middel om illegale handel te bemoeilijken.

Het wetsvoorstel is in juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend met als doel een Europese richtlijn om te zetten in Nederlands recht. De herziening van de richtlijn was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens verder te kunnen aanpakken.

De Kamer heeft een verslag uitgebracht met vragen over het wetsvoorstel. De beantwoording in een nota naar aanleiding van het verslag zal zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer worden gestuurd.