Aanpassing NSL 2018

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is het Nederlandse luchtkwaliteitsplan in de zin van de Europese richtlijn luchtkwaliteit en het programma in de zin van artikel 5.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer. In het NSL werken het Rijk en andere overheden samen om op de kortst mogelijke termijn overal in Nederland aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen.