Besluit op Wob-verzoek praktijk van uitlevering met de Verenigde Arabische Emiraten

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 28 september 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de praktijk van uitlevering met de Verenigde Arabische Emiraten.