Opmerkingen bij HUF-toets Aanvullingsbesluit bodem

Opmerkingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport per artikel van het Aanvullingsbesluit bodem. Dit document is een bijlage bij de handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) op het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.