Persconferentie na ministerraad 28 september 2018

Minister-president Rutte gaat in zijn wekelijkse persconferentie onder meer in op de grote terroristische aanslag die is verijdeld en de analyse van CPB en PBL van de voorstellen van de zogeheten klimaattafels.

Minister-President Mark Rutte:

Misschien twee punten inleidend: In de eerste plaats wil ik ook van mijn kant heel graag mijn waardering uitspreken voor het goede werk van onze diensten. De AIVD, de politie en het Openbaar Ministerie. Zoals bekend zijn gisteren zeven mensen gearresteerd op verdenking van vergevorderde plannen voor een grote terroristische aanslag in Nederland. Hier is gewerkt door de diensten met scherpte, met alertheid en daarmee is, naar het zich laat aanzien, een drama in ons land voorkomen. Tegelijkertijd wijst de aanhouding erop hoe belangrijk het is om met elkaar waakzaam te blijven zoals ook de NCTV regelmatig zegt is dat noodzakelijk. En wat gisteren naar buiten kwam past helaas ook in het huidige dreigingsbeeld. En dat betekent dus dat een aanslag in Nederland nog steeds reëel is. In ieder geval het risico daarvoor. Ik heb het vaker gezegd: wij kunnen niet garanderen dat er in Nederland nooit een aanslag zal plaatsvinden. Wij kunnen wel garanderen dat iedereen die probeert dat te voorkomen daar dag en nacht mee bezig is. Daarom nemen we zichtbare en onzichtbare maatregelen. Onze diensten blijven alert en ook de aanhouding van gister en het vele werk in de maanden daaraan voorafgaand bewijzen dat. Het netwerk dat nu is opgerold, zoals bekend, had het voornemen op met bomvesten en Kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen. Vandaag worden de zeven verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris en u zult begrijpen dat ik vervolgvragen hierover maar zeer beperkt kan beantwoorden omdat deze zaak nu onder de rechter is.

Dan is het andere nieuws van vandaag uiteraard over het klimaat, dat de planbureaus PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, en het Centraal Planbureau vanmorgen zijn bevallen van een analyse van het voorstel dat de klimaattafels deze zomer hebben gedaan als tussenstap op weg naar een klimaatakkoord. U weet onze ambitie is hoog. Dit kabinet zou het liefst een Europees doel hebben van 55%, thans is het Europese doel 40% en wij plannen op dit moment op 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Dat vinden wij van belang als regering, als coalitie, en daar is ook breed steun voor in de kamer, om dat we op dit moment geconfronteerd worden met niet alleen de zichtbare gevolgen van de klimaatverandering maar er ook alles aan zullen moeten doen om die te keren. En tegelijkertijd denken dat het kan op een manier die heel veel extra innovatie op gang brengt, extra bedrijvigheid en dat is van groot belang van ons land. Uit die analyse van vandaag blijkt dat het mogelijk is om dat doel in 2030 van 49% CO2-uitstootreductie, om dat ook te realiseren en dat het kan op een kosten-efficiënte manier. Dat is uiteindelijk ook een van de doelen die de coalitie heeft. Ze constateren ook natuurlijk, die planbureaus, dat er nog heel veel zal moeten worden uitgewerkt. Dat wisten we, het is een terechte, maar daarmee ook niet onverwachte constatering. Het is echt goed dat die analyses er nu liggen. Wij zullen die nu betrekken bij de reactie die het kabinet gaat geven op het voorstel van de klimaattafels en dat is dan ook het fluitje voor de tweede ronde want dan moet het uiteindelijk gaan leiden tot, later, een volledig klimaatakkoord. Die reactie van het kabinet zelf komt zo snel mogelijk. Die proberen we eigenlijk binnen een week, dus komende week, af te ronden. Op basis daarvan zal ook het debat met de tweede kamer plaatsvinden en daarna kunnen dan de klimaattafels hun gesprekken, die moeten leiden tot een klimaatakkoord, kunnen hervatten.

Ik wil er nog wel een keer op wijzen: dit gaat echt om een grote transitie, maar tegelijkertijd een transitie die we op een manier willen doen in Nederland dat we dat allemaal kunnen meemaken. Dat het land ook extra economische groei krijgt. Dat wij niet alleen vooroplopen in de wereld als er een probleem is met water of als er een probleem is met voedsel, maar dat in toenemende mate ook naar Nederland gekeken zal worden, wereldwijd, als er grote problemen zijn met het klimaat. Omdat je dan hier moet zijn, bij onze bedrijven, bij onze universiteiten. Bij de beste mensen die wij hier hebben om dat probleem aan te pakken. Dat is in het belang van Nederland en in het belang van de wereld, maar het is ook in het belang van onze economie en onze toekomstige groei en dat motiveert ons zeer, dus daar gaan we de komende week mee verder.