Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle documenten naar aanleiding van het onderzoek d.d. 15 januari 2018 met kenmerk 1800482/05

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle documenten naar aanleiding van het onderzoek d.d. 15 januari 2018 met kenmerk 1800482/05.

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn zes documenten aangetroffen.