Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van een kopie van het boeterapport met kenmerk 11700056 dat is opgesteld naar aanleiding van een bedrijfsongeval

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 augustus 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van een kopie van het boeterapport met kenmerk 11700056 dat is opgesteld naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn twee documenten aangetroffen.