Kamerbrief bij aanbieding afschrift brieven naar aanleiding van motie-Rog en Van Meenen over intersectoraal functiewaarderingstraject onderwijs

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer een afschrift van hun brief aan de Stichting van het Onderwijs, en een afschrift van de reactie van de Stichting op deze brief. De bewindspersonen sturen beide afschriften naar aanleiding van een motie van de Kamerleden Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over een intersectoraal functiewaarderingstraject in het onderwijs.