Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota aan naar aanleiding van het verslag wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren.