Aanbiedingsbrief onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer het onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie.

Aan de Eerste Kamer is een vergelijkbare brief met rapport gezonden.