Besluit uitvoering 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn en enkele overige aanpassingen.