Niet instellen beroep in cassatie 'IB: Vermogensetikettering, duurzaam overtollige liquide middelen'

Toelichting van 29 oktober 2018, nr. 2018-0000180261, op het niet instellen van beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden, 18 september 2018, nrs. 17/01144, 17/01145, 17/01292 en 17/01293, ECLI:NL:GHARL:2018:8253.