Start consultatie nieuwe wet tegen belastingontwijking (ATAD2)

Dit kabinet neemt verschillende maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. In het wetsvoorstel ATAD2 staan maatregelen om structuren tegen te gaan waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Over dit wetsvoorstel start het ministerie van Financiën nu een internetconsultatie van 29 oktober tot en met 10 december.

Het meest bekende voorbeeld van een hybridemismatch is de CV/BV-structuur, ook wel de ‘spaarpot op zee’ genoemd. Met name bedrijven uit de Verenigde Staten hebben met deze structuur de belastingheffing over hun wereldwijde winsten over lange tijd kunnen uitstellen.

Met de maatregelen uit ATAD2 zal de fiscale aantrekkelijkheid hiervan worden beëindigd. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat Nederland belasting gaat heffen als een ander land, bijvoorbeeld de VS, dit nalaat.

Na de internetconsultatie wordt in de winter de wetgeving verder uitgewerkt en naar verwachting in de eerste helft van 2019 ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2020 in werking kunnen treden.