Plan van aanpak 'Verbetering centrale sturing en beheersing informatiebeveiliging JenV’

Het plan richt zich op de verbetering van de centrale sturing en beheersing van de informatiebeveiliging van de JenV-organisatie.