Werkprogramma 2019. Uitvoering Meerjarenprogramma 2018-2020

Het Werkprogramma is een concrete uitwerking van het Meerjarenprogramma 2018- 2020 voor het jaar 2019 van de Inspectie Justitie en Veiligheid.