Wob-besluit over dierenwelzijn

Besluit op verzoek om informatie over dierenwelzijn. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een mediaverzoek.

De informatie die met dit besluit openbaar is geworden, is niet in deze publicatie aanwezig vanwege de grote hoeveelheid aan documenten, de daarmee samenhangende dataomvang en de technische mogelijkheden van deze website. Mocht er interesse zijn om deze informatie te ontvangen dan kan contact worden opgenomen met de NVWA via het e-mailadres wobverzoeken@nvwa.nl.