Aanbieding jaarverslag 2017 Commissariaat voor de Media

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag over 2017 van het Commissariaat voor de Media.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.