Anwoorden op Kamervragen over de verstikkingsdood van varkens nadat de ventilatie in de stal was uitgevallen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdA) over de verstikkingsdood van varkens nadat de ventilatie in hun stal uitviel.