Beantwoording Kamervragen over nevenfunctie Yvon Jaspers

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht 'Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?'.