Besluit op Wob-verzoek over de waardering van de Inservice opleiding verpleegkundige A

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 22 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over informatie over de waardering van de Inservice opleiding verpleegkundige A.