Besluit Wob-verzoek over de agenda van de minister-president 1 januari 2017 tot 1 mei 2018

De minister van Algemene Zaken heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de agenda van de minister-president van 1 januari 2017 tot 1 mei 2018.