Besluit Wob-verzoek over de agenda van de minister-president voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 7 juni 2018

De minister van Algemene Zaken heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de agenda van de minister-president voor de periode van 1 maart 2017 tot en met 7 juni 2018.