Besluit Wob-verzoek over de Seyss Inquartbunker te Wassenaar

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake Seyss Inquartbunker te Wassenaar.