Besluit Wob-verzoek over informatie over een bedrijfsongeval bij Oostenrijk Touringcars

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie met betrekking tot een bedrijfsongeval van 19 juli 2017 uit het bedrijfsdossier van Oostenrijk Touringcars, gevestigd te Diemen.

Het betreft onder meer stukken over inspectieresultaten, processen-verbaal, RI&E, jaarplannen en jaarverslagen. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.