Centrale registratie van contactgegevens

Onderzoek van het bureau Kantar Public naar de houding van burgers en ondernemers ten aanzien van het centraal registeren van contactgegevens.

Registratie contactgegevens vrijwillig

De centrale registratie van contactgegevens (e-maildressen) is een afspraak uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert een verkenning uit naar de behoefte tot centrale registratie van contactgegevens van burgers en ondernemers. Onderdeel van de verkenning door BZK is het onderzoek van Kantar Public.

Eén van de uitgangspunten voor het onderzoek is dat de contactgegevens vrijwillig geregistreerd worden:

  • overheidsinstanties mogen gebruik maken van deze contactgegevens voor aanvullende dienstverlening;
  • formele berichten zoals een belastingaanslag of een boete zullen altijd nog per post en deels elektronisch via MijnOverheid worden verzonden.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de burgers en ondernemers in beginsel positief staat tegenover de centrale registratie van contactgegevens. Dit biedt:

  • de mogelijkeid tot zelfbepaling;
  • gemak;
  • overzicht van alle gegevens op 1 plek.

Maar uit het onderzoek komen ook zorgen naar voren over de veiligheid van de centrale registratie:

  • risico van hacks;
  • mogelijk gebruik van gegevens door andere partijen dan de overheid;
  • angst voor een uiteindelijke verplichting.