Kamerbrief met wijzigingen in de begrotingsindicatoren 2019

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over wijzigingen in de begrotingsindicatoren 2019 van OCW.