Kamerbrief over Nederlandse inzet voor voortzetting Bangladesh Veiligheidsakkoord

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de dreigende beëindiging van het Bangladesh Veiligheidsakkoord per 30 november 2018. Ook meldt zij haar inspanningen in Europees verband voor behoud van het Akkoord. Het Bangladesh Veiligheidsakkoord gaat over de veiligheid in textielfabrieken in Bangladesh.