Kamervragen over daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Westerveld (GroenLinks) over de daling van het aantal kinderen met een risico op (taal)achterstand in de voorschoolse educatie in Amsterdam en Rotterdam.