Kamervragen over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Kwint (SP) over terugloop van het aantal kinderen met een (leer)achterstand in de voorschoolse opvang in Amsterdam.