Praktijkvoorbeelden samenwerking bekostigde hogescholen en werkgevers

In dit overzicht staan per hogeschool programma's en projecten beschreven waarin de hogeschool samenwerkt met werkgevers.