Brief over Bangladesh Veiligheidsakkoord

De ambassadeurs van de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada in Bangladesh vragen de regering van Bangladesh in te stemmen met voortzetting van het akkoord over de verbetering van de veiligheid van textielfabrieken in Bangladesh.