Uitstelbrief over beantwoording Kamervragen over bericht over 16-jarige scholier die wil doorstromen naar vwo

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over 'het bericht dat een 16-jarige scholier wil doorstromen naar het vwo, maar geen enkele school hem wil hebben'.