22e Halfjaarsrapportage

De 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst blikt terug op de afgelopen maanden van 2018. Deze periode stond in het teken van het hernemen van de veranderaanpak bij de Belastingdienst. Met de brief ‘Beheerst vernieuwen’ van 26 april 2018 1 is een andere invulling gegeven aan de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst. Waar eerder werd gewerkt vanuit een massief programma, is met beheerst vernieuwen de beperking in het verandervermogen van de Belastingdienst erkent. In de 1e helft van 2018 is gestart met een beperkt aantal van vijf vernieuwingsprojecten.