Aanbiedingsbrief bij wijzigingswet Marktordening gezondheidszorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeten van toezicht, opsporing, naleving en handhaving.