Kamerbrief met beantwoording Kamervragen over bericht dat advocaten Dekker ‘klassenjustitie’ verwijten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) over het bericht dat advocaten de minister 'klassenjustitie' verwijten. De uitspraak heeft betrekking op de plannen voor herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.