Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling OCW

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen die gesteld zijn tijdens de openbare behandeling in de eerste termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2019.