Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Raan (Partij voor de Dieren) over het bericht ‘Hoe onafhankelijk is Yvon Jaspers?’