Beantwoording Kamervragen over kabinetsappreciatie voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de reactie van het kabinet op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord.