Besluit op Wob-verzoek over monumentenstatus bunker Seyss-Inquart

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 31 oktober 2018 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft alle bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanwezige documenten over de monumentenstatus van de Commandobunker Seyss Inquart te Wassenaar met monumentnummer 532049.