Besluit Wob-verzoek over informatie over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen

Besluit Wob-verzoek over informatie over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).