Coordinated Vulnerability Disclosure: de Leidraad

Leidraad voor het melden van kwetsbaarheden in digitale systemen (coordinated vulnerability disclosure; CVD). Door digitale kwetsbaarheden te melden worden systemen veiliger. Deze leidraad is de opvolger van de 'Leidraad om te komen tot een praktijk van responsible disclosure' uit 2013.