Kamerbrief over verschillen in herverdeeleffecten vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de verklaring voor de regionale verschillen in herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Ook gaat hij in op de positie van brede scholen en brede brugklassen in relatie tot de passage daarover in het Regeerakkoord.